Chimielalescu's Blog

februarie 2, 2015

Recapitulare bacalaureat . Probleme cu solutii

Filed under: clasa a 12-a, clasa a 9-a — chimielalescu @ 2:54 pm

 

1.O plăcuţă de cupru se introduce într-o soluţie de acid azotic; are loc reacţia:

Cu + HNO3      →  Cu(NO3)2  + NO + H2O

1.1 Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice şi precizaţi agentul oxidant şi agentul reducător.

1.2. Calculaţi volumul soluţiei de HNO3  de concentraţie 2M care reacţionează stoechiometric cu 1,92 g cupru.

  1. Calculaţi cantitatea (moli) de Mg(OH)2, care poate neutraliza50 mL suc gastric în care concentraţia molară a HCl este 0,01 M.Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc
  1. Calculaţi masa (grame) de soluţie HCl de concentraţie procentuală masică 50% necesară pentru a prepara 2000 mL soluţie de concentraţie molară 0,8M.
  1. Se titrează 50 mL soluţie NaOH cu 75 mL soluţie HCl cu concentraţia molară 1 M. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc. b Calculaţi concentraţia molarǎ a soluţiei de NaOH.
  1. Calculaţi raportul masic solvent/solvat al unei soluţii de NaCl (more…)

noiembrie 12, 2013

Exercitii suplimentare 7b

Filed under: clasa a 12-a, clasa a 7-a, clasa a 8-a, clasa a 9-a — chimielalescu @ 4:33 pm
1.Câți moli de atomi se găsesc în 1,2 grame de magneziu?

2.Câți moli de atomi se găsesc în 2,8 grame de fier?

3.Cât cântaresc 0,25 moli de atomi de calciu?

4.Cât cântaresc 0,5 kmoli de atomi de nichel?

5.Câți atomi  se găsesc în 2 moli de atomi de potasiu?

6.Câte grame reprezintă 30110 atomi de siliciu?

7.Câte grame reprezintă 60220 atomi de mercur?

8.Câți moli  reprezintă 18,066×1024 atomi de heliu?

9.Câți moli  reprezintă 3,011×1026 atomi de magneziu?

10. Câți atomi se găsesc în 3,55 de grame de clor?

octombrie 31, 2013

tema-clasa a 7-a A, Masa atomică relativă, molul de atomi

Filed under: clasa a 12-a, clasa a 7-a, clasa a 9-a, Uncategorized — chimielalescu @ 3:34 pm

1.Câți moli de atomi se găsesc în 28 grame de azot?

2.Câți moli de atomi se găsesc în 48 grame de magneziu?

3.Cât cântăresc 0,5 moli de atomi de calciu?

4.Cât cântăresc 0,1 kmoli de atomi de cupru?

5.Câți atomi  se găsesc în 4 moli de atomi de fier?

6.Cât câtntăresc 200 de  atomi de brom?

7.Câți moli  reprezintă 3,011×1026atomi de iod?

8. Câți atomi se găsesc în 112  grame de fier?

octombrie 28, 2013

Model de proba de evaluare pentru clasa a 9-a la structura atomului

Filed under: clasa a 12-a, clasa a 9-a — chimielalescu @ 2:02 pm

1.Completaţi următorul tabel:

Simbol Z A Numar de neutroni Număr de electroni
 K  41  19
7 8
C 14

2.Scrieţi configuraţiile electronice ale elementelor cu Z= 24, 11, 34.

a.Câte straturi şi câte substraturi are fiecare element?

b.Câți orbitali de tip p are atomul cu Z=34?

c.Câți electroni de tip s are atomul cu Z=11?

d.Care este atomul care are 6 electroni de tip s și un substrat de tip p? Justificați.

e.Care este atomul căruia îi lipseste un singur electron pentru a avea structura de octet pe stratul al treilea?Justificati.

octombrie 8, 2013

simboluri-atom-element chimic-izotopi-clasa a 7-a

Filed under: clasa a 7-a, clasa a 8-a, clasa a 9-a, Uncategorized — chimielalescu @ 4:13 pm

Proba de evaluare la chimie. Atomul.Simboluri chimice. Varianta A   Numele……………………………………………..

1.Completeaza cu simboluri, respectiv denumiri tabelul de mai jos.

Denumire Simbol Simbol Denumire
Sodiu Li
Magneziu S
Cupru V
Siliciu O
Clor Ca
Potasiu Ar
Zinc Mn
Mercur C
Neon P

2.Deseneaza un atom cu 5 protoni, 4 neutroni si 5 electroni

3.Completeaza tabelul de mai jos

Simbolul izotopului Z A Nr de n0 Nr de p+
                  Cl 17  20
                  Ca 40  20
                  Fe 56     26
                   H 1 3

4. Completeaza cu cuvintele potrivite spatiile libere

a.Atomii au sarcina electrica egala cu …….(zero/unu)

b.Numarul atomic reprezinta suma numarului de ………………………(protoni/neutroni) dintr-un element chimic.

c.Invelisul electronic are sarcina electrica …………………………….. (pozitiva/negativa)

septembrie 30, 2013

Tema clasa a 9-a C

Filed under: clasa a 7-a, clasa a 8-a, clasa a 9-a — chimielalescu @ 1:00 pm

1.Calculați nr de moli dintr-un amestec care conține  80 g de NaOH și 112 g de KOH.

2. Ce concentrație procentuală are soluția de acid sulfuric care se obține prin amestecarea a 300 g soluție de acid sulfuric de 10% cu 200 g soluție de acid sulfuric de concentrație 30%?

3.Câte molecule se găsesc în 56 g N2?

 

martie 13, 2013

Probleme cu soluții pentru clasa a 9-a

Filed under: clasa a 12-a, clasa a 9-a — chimielalescu @ 9:13 pm
  1. Se amestecă  200 ml soluţie de sare de concentraţie 3M cu 300 ml soluţie de sare de  concentraţie 4M. Care este concentraţia molară a soluţiei finale?
  2. Ce concentraţie molară are soluţia care conţine 80g hidroxid de sodiu în 400 g soluţie cu densitatea de 1,25g/cm3 ?
  3. Ce cantităţi de soluţie de hidroxid de magneziu de concentraţie 3M şi 0,5 M sunt necesare pentru a obţine 900 ml soluţie de concentraţie 0,5 M?
  4. Ce concentraţie procentuala are soluţia de acid azotic obţinută prin adăugarea de 80g de acid azotic în 700g soluţie de acid azotic de c%= 20%?
  5. În 600 g soluţie de acid sulfuric de concentraţie 4% se adaugă 400 g de apă. Care este concentraţia procentuală a soluţiei după diluare?
  6. Ce concentraţie molară are solutia de HNO3 care are C%= 6,3% şi ρ=1,25g/ml?.

martie 9, 2013

Probleme cu soluții – pentru clasa a 7-a

Filed under: clasa a 12-a, clasa a 7-a, clasa a 9-a — chimielalescu @ 3:01 pm

Varianta 1

1.Ce cantitate de soluţie de concentraţie 5% se poate obţine din 25g de sare?

2.Ce cantitate de sodă caustică se găseşte dizolvată în 250 g de soluţie de concentraţie 2,5%?

3.Peste 800g soluţie de zahăr de concentraţie 5% se adaugă 50g de zahăr. Care va fi concentraţia procentuală a soluţiei obţinute?

4. Se amestecă 800g soluţie de acid sulfuric de concentraţie 10% cu 200g de apă. Care va fi concentraţia soluţiei obţinute?

5.Din 800g soluţie de sodă caustică de concentraţie 4% lăsată la aer se evaporă 300g de apă. Care va fi concentraţia procentuală a soluţiei rezultate?

6.Se amestecă 700 g soluţie de oţet de concentraţie 4% cu 500 g soluţie de oţet de concentraţie 6%. Care este concentraţia soluţiei obţinută după amestecare?

Varianta a 2-a

1.Ce cantitate de soluţie de concentraţie 6% se poate obţine din 48g de sare?

2.Ce cantitate de sodă caustică se găseşte dizolvată în 200 g de soluţie de concentraţie 1%?

3.Peste 800g soluţie de zahăr de concentraţie 3% se adaugă 50g de zahăr. Care va fi concentraţia procentuală a soluţiei obţinute?

4. Se amestecă 600g soluţie de acid sulfuric de concentraţie 2,5% cu 200g de apă. Care va fi concentraţia soluţiei obţinute?

5.Din 600g soluţie de sodă caustică de concentraţie 4% lăsată la aer se evaporă 200g de apă. Care va fi concentraţia procentuală a soluţiei rezultate?

6.Se amestecă 500 g soluţie de oţet de concentraţie 4% cu 700 g soluţie de oţet de concentraţie 6%. Care este concentraţia soluţiei obţinute după amestecare?

martie 7, 2013

Lucrare de laborator – clasa a 7-a – Acizi si baze. Indicatori acido-bazici. PH-ul soluțiilor apoase

Filed under: clasa a 10-a, clasa a 11-a, clasa a 12-a, clasa a 7-a, clasa a 8-a, clasa a 9-a — chimielalescu @ 7:54 pm

Acizi si baze. Indicatori acido-bazici. PH-ul soluțiilor apoase (clasa a 7-a)

Substantele cu formula generala HnA  sunt acizi. De fapt, si denumirea lor sugereaza acest lucru. Acizii au multe proprietati comune. Dintre acestea se numără și  reacția cu indicatorii acido-bazici. Exemple de acizi:  HCl, H2SO4, etc

Indicatorii acido-bazici sunt substanțe care in prezenta acizilor au o anumita culoare , iar în prezența bazelor au altă culoare. Cei mai cunoscuți indicatori sunt FENOLFTALEINA, METILORANJUL  și  TURNESOLUL.

Bazele sau hidroxizii au formula generală  B(OH)n unde B este, de cele mai multe ori, un metal.  Exemple de baze: NaOH, Ca(OH)2 etc

Astazi veți descoperi  ce culori au indicatorii de mai sus în prezența acizilor și a bazelor.

Fenolftaleina Metiloranj Turnesol Valoarea pH-ului
NaOH  
HCl  
Suc de lamâie  
Bicarbonat de sodiu 
 

  (more…)

martie 2, 2013

atom, sistem periodic, legaturi chimice, solutii si altele – recapitulare pentru bacalaureat

Filed under: clasa a 12-a, clasa a 9-a — chimielalescu @ 4:06 pm

Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

1. Elementul chimic situat în grupa a III-a principală (13), perioada 3, are numărul atomic Z:
a. 11 b.12 c. 13 d. 14
2. În molecula de apă între atomii de hidrogen şi oxigen se realizează:
a. o legătură covalentă dublă b. trei legături covalente simple c. câte o legătură covalentă polară d. o legătură covalentă triplă
4. Este corectă afirmaţia referitoare la hidroxidul de sodiu:
a. în soluţie apoasă este o bază slabă b. nu reacţionează cu clorul
c. este o bază mai tare decât amoniacul d. este un amfolit acido-bazic

1. Al treilea strat al învelişului electronic al unui atom conţine: (more…)

Older Posts »

The Silver is the New Black Theme. Create a free website or blog at WordPress.com.

Urmărește

Get every new post delivered to your Inbox.