Chimielalescu's Blog

Martie 2, 2013

Solutii, acizi si baze, dizolvare – recapitulare pentru bacalaureat

Filed under: clasa a 12-a, clasa a 9-a — chimielalescu @ 3:29 pm

1. Notaţi definiţia concentraţiei molare a soluţiilor.                                                                            

2. Calculaţi pH-ul unei soluţii de acid cianhidric în care concentraţia ionilor hidroniu este [H3O+] = 10-6 mol/ L.                                                                                                                        

3. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc între:

a. un acid tare şi o bazǎ slabǎ;                                                                                                          

b. un acid slab şi o bazǎ slabǎ.                                                                                                        

4. Calculaţi masa (grame) de HCl necesară stoechiometric pentru a neutraliza amoniacul aflat într-un recipient cu volumul de 10 L, la temperatura 270C şi presiunea 24,6 atm. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc.                                                                   

5. Precizaţi culoarea unei soluţii de HCl la adaosul câtorva picături de turnesol.                              

6. Calculaţi volumul (litri) soluţiei de concentraţie 1M care conţine 4g NaOH.                                  

7. Calculaţi masa (grame) de soluţie HCl de concentraţie procentuală masică 50% necesară pentru a prepara 2000 mL soluţie de concentraţie molară 0,8M.

8. Calculaţi raportul masic solvent/solvat al unei soluţii de NaCl având concentraţia procentuală masică 80%.                            

9.Din reacţia clorului cu hidroxidul de sodiu se obţine o soluţie decolorantă. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre Cl2  şi NaOH şi notaţi denumirile sărurilor rezultate.               

10. O soluţie de amoniac are concentraţia ionilor hidroniu [H3O+] = 10-10  M. Calculaţi pOH-ul acestei soluţii.

11. Se titrează 50 mL soluţie NaOH cu 75 mL soluţie HCl cu concentraţia molară 1 M.

a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc.

b. Calculaţi concentraţia molarǎ a soluţiei de NaOH.                                                                         

12. Explicaţi de ce benzina şi apa sunt nemiscibile.                                                                         

13. Scrieţi ecuaţia reacţiei de ionizare a HCl în soluţie apoasă.                                                         

14. Calculaţi concentraţia procentuală masică a soluţiei obţinute prin diluarea a 200g soluţie H2SO4  98% cu 100g apă.

15. Descrieţi procesul de dizolvare a acidului clorhidric în apă.

16. Amoniacul reacţioneazǎ cu acidul clorhidric şi formeazǎ clorura de amoniu (NH4Cl). Determinaţi volumul (litri) soluţiei de acid clorhidric de concentraţie molarǎ 0,5M, care reacţionează stoechiometric cu doi moli de NH3.Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc.

17. Notaţi definiţia concentraţiei molare a soluţiilor.

18. Notaţi culoarea fenolftaleinei şi a turnesolului în mediu bazic.

19. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc între un acid slab şi o bazǎ tare.

21. Notaţi formula chimicǎ a acidului conjugat apei.

22. Calculaţi concentraţia molară a unei soluţii care se obţine prin amestecarea a 500 mL soluţie de acid sulfuric de concentraţie molară 2M cu 300 mL soluţie de acid sulfuric de concentraţie molară 4M şi cu 200 mL apă distilată

23. Calculaţi masa (grame) de apă şi masa (grame) de clorură de sodiu necesare pentru a prepara 50 g ser fiziologic care conţine 0,85% NaCl (procente de masǎ).

24.Conform teoriei protolitice, fiecărei baze îi corespunde un acid conjugat. Notaţi formulele acizilor conjugaţi următoarelor baze: HO-, CN-.                                                                     25. Determinaţi cantitatea (moli ) de HCl conţinutǎ în 10 mL suc gastric în care concentraţia molarǎ a HCl este 10-2  mol/L.

26. Descrieţi procesul de dizolvare a iodurii de potasiu (KI) în apă.

27. Calculaţi raportul de masă în care trebuie să se amestece două soluţii de H2SO4, de concentraţii procentuale masice 20% şi respectiv 40% pentru a obţine o soluţie de concentraţie procentualǎ masicǎ 25%.

28. Se amestecă 100g soluţie NaCl 25% cu 200 g soluţie NaCl 10%. Calculaţi concentraţia procentuală masică a soluţiei finale obţinute prin amestecare.

29. Explicaţi semnificaţia noţiunii reacţie de neutralizare.

30. Reacţioneazǎ 400 g soluţie NaOH de concentraţie procentuală masică 20% cu o cantitate (moli) stoechiometricǎ de HCl. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc şi calculaţi cantitatea (moli) de NaCl rezultată.

31. Descrieţi procesul de dizolvare în apă a unei substanţe cu molecule polare.

32. Calculaţi cantitatea de solvat (moli) conţinută în 100 mL soluţie HCl cu pH=3.

33. Calculaţi masa ( grame) de FeSO4 conţinutǎ în 250 mL soluţie FeSO4  de concentraţie molarǎ  0,01M.

34.Acidul clorhidric se găseşte în cantităţi mici în sucul gastric. Calculaţi cantitatea (moli) de Mg(OH)2, care poate neutraliza 50 mL suc gastric în care concentraţia molară a HCl este 0,01 M. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc

35. Calculaţi masa (grame) de soluţie cu concentraţia procentuală masică 20% care poate fi preparatǎ din 20 g NaOH.

36. Notaţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc între un acid slab şi o bazǎ tare.

Anunțuri

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: