Chimielalescu's Blog

martie 2, 2013

atom, sistem periodic, legaturi chimice, solutii si altele – recapitulare pentru bacalaureat

Filed under: clasa a 12-a, clasa a 9-a — chimielalescu @ 4:06 pm

Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

1. Elementul chimic situat în grupa a III-a principală (13), perioada 3, are numărul atomic Z:
a. 11 b.12 c. 13 d. 14
2. În molecula de apă între atomii de hidrogen şi oxigen se realizează:
a. o legătură covalentă dublă b. trei legături covalente simple c. câte o legătură covalentă polară d. o legătură covalentă triplă
4. Este corectă afirmaţia referitoare la hidroxidul de sodiu:
a. în soluţie apoasă este o bază slabă b. nu reacţionează cu clorul
c. este o bază mai tare decât amoniacul d. este un amfolit acido-bazic

1. Al treilea strat al învelişului electronic al unui atom conţine:

a. 2 orbitali s b. 5 orbitali d c. 6 orbitali p d. 10 orbitali d
2. O soluţie are pOH = 9; este corectă afirmaţia:
a.[H3O+] = [HO-] b. soluţia are caracter bazic c. [HO-]= 10-9mol/L d. pH>7
3. Formează ioni pozitivi divalenţi cu configuraţia electronică 1s22s22p6 elementul chimic situat în Tabelul periodic al elementelor în:
a. grupa VIII A (18) b. perioada 3 c. grupa VI A (16) d. perioada 6
4. Baza conjugatǎ a acidului cianhidric este:
a. protonul b. ionul cianurǎ c. cianura de potasiu d. ionul hidroxid
5. Dintre următoarele substanţe: Cl2, H2O , N2 , NaCl , formează molecule polare:
a. Cl2 b. H2O c. N2 d. NaCl

1. Poziţia în Tabelul periodic a elementului chimic, care are în nucleul atomic 14 protoni este:
a. grupa III A (13), perioada 3 b. grupa IV A (14), perioada 3 c. grupa IV A (14), perioada 2 d. grupa III A (13), perioada 4
2. Ionul clorurǎ este baza conjugatǎ a:
a. acidului clorhidric b. clorurii de sodiu
c. acidului hipocloros d. cloratului de sodiu
3. Hidrogenul prezintǎ numǎr de oxidare negativ în:
a. H2SO4 b. HF c. H2S d. KH
4. Formula speciei chimice, care prezintă numai legǎturi covalente polare, este:

a. NH4+ b. H3O+ c. NH3 d. MgCl2

5. Hipocloritul de sodiu are formula chimică:
a. NaClO4 b. NaClO3 c. NaClO d. NaClO2

1. Dintre următoarele substanţe NaCl, Cl2, HCl, H2 formează molecule polare:
a. Cl2 b. HCl c. NaCl d. H2
2. În pila Daniell, catodul este confecţionat din:
a. cupru b. zinc c. mangan d. cărbune

3. Concentraţia molară a unei soluţii de acid tare monoprotic total ionizat în soluţie apoasă cu pH = 5 este:
a. 5M b. 0,00001M c. 9M d. 0,5M
4. Elementul chimic situat în grupa a IV-a principală (14), perioada 3, are numărul atomic Z:
a. 11 b. 12 c. 13 d. 14
5 Fenolftaleina, în mediu bazic se coloreazǎ în:
a. albastru b. roşu-carmin c. verde d. galben

1. Poziţia în Tabelul periodic a elementului chimic care are sarcina nuclearǎ + 17 este:
a. grupa I A (1) , perioada 1 b. grupa IV A (14) , perioada 1 c. grupa I A (1) , perioada 4 d. grupa VII A (17) , perioada 3
2. Este corectǎ afirmaţia referitoare la amoniac:
a. formeazǎ legături nepolare b. în soluţie apoasǎ este o bazǎ tare c. este baza conjugatǎ a ionului amoniu d. nu este solubil în apǎ
3. Valoarea pH-ului unei probe biologice în care [HO-] = 10-12 mol/L este:
a. 2 b. 12 c. -2 d. 4
4. Numǎrul de oxidare al clorului cu valoarea cea mai mare este în compusul:
a. NaCl b. NaClO c. NaClO2 d. NaClO3
5. Apa prezintǎ punct de fierbere anormal de ridicat, deoarece:
a. conţine oxigen b. conţine hidrogen
c. are moleculele asociate prin legǎturi de hidrogen d. are molecula polarǎ

1.Afirmaţie corectă despre clorura de sodiu :
a. se dizolvǎ în solvenţi polari b. nu se dizolvǎ în nici un solvent c. se dizolvǎ în tetraclorurǎ de carbon d. se dizolvǎ în benzinǎ
2. Volumul A de soluţie HCl cu concentraţia procentualǎ masicǎ 36 % (ρ = 1,18 g/cm3) şi volumul B de soluţie HCl cu concentraţia procentualǎ masicǎ 10 % (ρ = 1,05 g/cm3) necesare pentru a obţine 260 grame soluţie HCl de concentraţie procentualǎ masicǎ 20 %, au valorile:
a. A = 0,160 L, B = 0,1 L b. A = 1 L, B = 0,160 L
c. A = 0,152 L, B = 0,084 L d. A = 0,084 L, B = 0,152 L
3. În seria substanţelor chimice: Na2O , NaClO, Na2O2, NaHCO3, oxigenul prezintǎ numǎrul de oxidare (-I) numai în substanţa cu formula chimicǎ:
a. Na2O b. NaClO c. Na2O2 d. NaHCO3
4. Configuraţia electronică 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6 aparţine ionului :
a. Cu2+ b. Fe2+ c. Zn2+ d. Cl-
5. În ecuaţia reacţiei chimice dintre clor şi hidroxid de sodiu , cand NaOH are coeficientul 2, Cl2
are coeficientul stoechiometric:
a. 2 b. 0 c. 1 d. 3

1. Numărul de straturi complet ocupate care există în învelişul electronic al atomului
elementului cu Z=17 este egal cu :
a. 3 b. 2 c. 7 d. 4
2. Un element din grupa IV A (14) are configuraţia electronică a stratului de valenţă (n) :
a. nd10ns2 b. ns2np2 c. ns2(n-1)d2 d. ns1np3
3. Numărul de oxidare al clorului în valoarea cea mai mică este în:
a. NaClO4 b. NaClO3 c. NaClO2 d. NaClO
4. Este corectǎ afirmaţia :
a. clorul este o substanţă ionică b. clorul reacţionează cu apa
c. NaBr nu reacţioneazǎ cu clorul d. ferul nu reacţioneazǎ cu clorul
5. Elementul ai cărui atomi au configuraţia electronică 1s22s22p63s23p64s23d104p3 :
a. are Z=33 b. este situat în grupa 13 (IIIA)
c. poate forma ioni X2+ d. este situat în perioada 5

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: