Chimielalescu's Blog

Noiembrie 1, 2009

alcani olimpiada

Filed under: clasa a 10-a — Etichete:, — chimielalescu @ 6:17 am

1. Un amestec de etan, propan şi n-butan, în raport molar de 1:3:5, se arde complet într-un vas închis, cu o cantitate stoechiometrică de aer (20% O2 în volume). Ştiind că apa rezultată este lichidă, masa molară medie a amestecului gazos obţinut, este:

a) 28,3                   b) 30,1                    c) 32,5

2.Fie reacţia

A (n-alcan) AlCl3 umed    B (izoalcan)    cu constanta de echilibru K = 5.

Se cere:  a) compoziţia în % moli a amestecului la echilibru;

b) ştiind că un amestec gazos format din alcanul A şi alchena X cu acelaşi număr de atomi de carbon în moleculă are densitatea relativă daer = 1,957 şi raportul presiunilor parţiale palcan : palchenă = 2 : 5, să se determine formulele moleculare ale alcanului A şi alchenei X.

3.La dehidrogenarea catalitică a izopentanului , se obţine un amestec de alchene  în care raportul dintre numărul de atomi de carbon primari : numărul de atomi de carbon secundari : numărul de atomi de carbon terţiari = 8 : 3 : 2,5.

  1. raportul molar al alchenelor în amestec este 6 : 3 : 4
  2. raportul molar al alchenelor în amestec este 5 : 6 : 2

4. Într-un vas închis se găsesc 0,1 moli dintr-un alcan lichid şi o cantitate stoechiometrică de oxigen necesară arderii alcanului. Cunoscând că raportul dintre presiunea din vas înainte de ardere şi presiunea din vas după arderea alcanului este 1,55 şi că presiunile sunt măsurate la aceeaşi temperatură de 270C, formula moleculară a alcanului este :

a).C6H14;    b). C7H16 ;   c). C8H18

5.Un alcan simetric CnH3n-5 care are raportul Cprimari : Cterţiari 2:1, formează la dehidrogenare un număr de alchene egal cu:

a). 6;    b). 2;    c). 3

6.Butanul se supune dehidrogenării catalitice pe catalizator Cr2O3/Al2O3 ; dacă 420 m3 butan se transformă total şi rezultă un amestec gazos format din 16% (procente volumetrice) butadienă, restul butenă şi H2 , randamentul raportat la butadienă este:

a). 38,095%;   b). 40%;   c). 60%.

7. La conversia metanului cu vapori de apă, în raport molar iniţial CH4 : H2O = 2:3 se obţine un amestec gazos ce conţine 18,75% H2O ( procente molare). Procentul de metan transformat este:

87,5%;         b)    75%;          c)    50%.

8.Alcanul C6H14 care la dehidrogenare formează două alchene este :

3-metilpentan;        b) 2,2-dimetilbutan;          c) 2,3-dimetilbutan.

9.Ciclopropanul reacţionează cu bromul şi ciclopentanul cu clorul. În urma celor două reacţii se formează:

bromociclopropan ;  clorociclopentan ;

1,3-dibromopropan ;1,5-dicloropentan;

1,3-dibromopropan ; clorociclopentan.

10.Prin descompunerea termică a 1120 L de CH4 se formează acetilenă ,negru de fum şi hidrogen.

Dacă 20% din metanul introdus nu se transformă, iar în amestecul final raportul molar CH4 : H2 este    1:6,5 , calculaţi:

compoziţia procentuală în volume ( sau molară), a amestecului gazos rezultat;

conversia totală a metanului;

conversia metanului în acetilenă.

Anunțuri

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: