Chimielalescu's Blog

Martie 11, 2016

Soluții clasa a 9-a

Filed under: clasa a 12-a, clasa a 7-a, clasa a 9-a — Etichete:, , — chimielalescu @ 7:28 pm
 1. Se amestecă  200 ml soluţie de sare de concentraţie 3M cu 300 ml soluţie de sare de  concentraţie 4M. Care este concentraţia molară a soluţiei finale?
 2. Ce concentraţie molară are soluţia care conţine 80g hidroxid de sodiu în 400 g soluţie cu densitatea de 1,25g/cm3 ?
 3. Ce cantităţi de soluţie de hidroxid de magneziu de concentraţie 3M şi 0,5 M sunt necesare pentru a obţine 900 ml soluţie de concentraţie 0,5 M?
 4. Ce concentraţie procentuala are soluţia de acid azotic obţinută prin adăugarea de 80g de acid azotic în 700g soluţie de acid azotic de c%= 20%?
 5. În 600 g soluţie de acid sulfuric de concentraţie 4% se adaugă 400 g de apă. Care este concentraţia procentuală a soluţiei după diluare?
 6. Ce concentraţie molară are solutia de HNO3 care are C%= 6,3% şi ρ=1,25g/ml?
 7. Calculaţi masa (grame) de soluţie HCl de concentraţie procentuală masică 50% necesară pentru a prepara 2000 mL soluţie de concentraţie molară 0,8M.
 8. Calculaţi raportul masic solvent/solvat al unei soluţii de NaCl având concentraţia procentuală masică 80%.
 9. Calculaţi concentraţia procentuală masică a soluţiei obţinute prin diluarea a 200g soluţie H2SO4 98% cu 100g apă.
 10. Calculaţi concentraţia molară a unei soluţii care se obţine prin amestecarea a 500 mL soluţie de acid sulfuric de concentraţie molară 2M cu 300 mL soluţie de acid sulfuric de concentraţie molară 4M şi cu 200 mL apă distilată.
 11. Determinaţi cantitatea (moli ) de HCl conţinutǎ în 10 mL suc gastric în care concentraţia molarǎ a HCl este 10-2 mol/L.
 12. Calculaţi raportul de masă în care trebuie să se amestece două soluţii de H2SO4, de concentraţii procentuale masice 20% şi respectiv 40% pentru a obţine o soluţie de concentraţie procentualǎ masicǎ 25%.
 13. Calculaţi masa (grame) de apă şi masa (grame) de clorură de sodiu necesare pentru a prepara 50 g ser fiziologic care conţine 0,85% NaCl (procente de masǎ).
 14. Se amestecă 100g soluţie NaCl 25% cu 200 g soluţie NaCl 10%. Calculaţi concentraţia procentuală masică a soluţiei finale obţinute prin amestecare.
 15.  Calculaţi masa ( grame) de FeSO4 conţinutǎ în 250 mL soluţie FeSO4  de concentraţie molarǎ  0,01M.
Anunțuri

Noiembrie 8, 2015

Solutii, clasa a 7-a

Filed under: clasa a 7-a — Etichete:, , , — chimielalescu @ 1:41 pm
 1. Se dizolvă 15 g sare în 185 g apă. Care va fi concentraţia procentuală a soluţiei?
 2. Ce cantitate de zahăr este necesară pentru a prepara 300 g soluţie cu concentraţia 7%?
 3. Câte grame de soluţie de concentraţie 1,5% se obţin prin dizolvarea a 75 g sodă de rufe, în apă?
 4. În 350 g soluţie de sodă caustică de concentraţie 2% se adaugă 50 g de sodă caustică pură. Care este concentraţia procentuală a soluţiei finale?
 5. În 700 g soluţie de acid sulfuric de concentraţie 2% se adaugă 100 g de apă. Care este concentraţia procentuală a soluţiei, după diluare?
 6. Se amestecă 300 g soluţie de sare de concentraţie 4% cu 500 g soluţie de sare de    concentraţie 6%. Care este concentraţia procentuală a soluţiei finale, după amestecare?
 7. Din 400 g soluţie de sodă caustică de concentraţie 8%, lăsată la aer, se evaporă 200 g de apă. Cât devine concentraţia procentuală a soluţiei dupa evaporare?

Aprilie 17, 2015

Solutii clasa a 9-a

Filed under: clasa a 12-a, clasa a 9-a, Uncategorized — chimielalescu @ 6:25 am
 1. Se amestecă  200 ml soluţie de sare de concentraţie 3M cu 300 ml soluţie de sare de  concentraţie 4M. Care este concentraţia molară a soluţiei finale?
 2. Ce concentraţie molară are soluţia care conţine 80g hidroxid de sodiu în 400 g soluţie cu densitatea de 1,25g/cm3 ?
 3. Ce cantităţi de soluţie de hidroxid de magneziu de concentraţie 3M şi 0,5 M sunt necesare pentru a obţine 900 ml soluţie de concentraţie 0,5 M?
 4. Ce concentraţie procentuală are soluţia de acid azotic obţinută prin adăugarea de 80g de acid azotic în 700g soluţie de acid azotic de c%= 20%?
 5. În 600 g soluţie de acid sulfuric de concentraţie 4% se adaugă 400 g de apă. Care este concentraţia procentuală a soluţiei după diluare?
 6. Ce concentraţie molară are solutia de HNO3 care are C%= 6,3% şi ρ=1,25g/ml?
 7. Calculaţi masa (grame) de soluţie HCl de concentraţie procentuală masică 50% necesară pentru a prepara 2000 mL soluţie de concentraţie molară 0,8M.
 8. Calculaţi raportul masic solvent/solvat al unei soluţii de NaCl având concentraţia procentuală masică 80%.
 9. Calculaţi concentraţia procentuală masică a soluţiei obţinute prin diluarea a 200g soluţie H2SO4 98% cu 100g apă.
 10. Calculaţi concentraţia molară a unei soluţii care se obţine prin amestecarea a 500 mL soluţie de acid sulfuric de concentraţie molară 2M cu 300 mL soluţie de acid sulfuric de concentraţie molară 4M şi cu 200 mL apă distilată.
 11. Determinaţi cantitatea (moli ) de HCl conţinutǎ în 10 mL suc gastric în care concentraţia molarǎ a HCl este 10-2 mol/L.
 12. Calculaţi raportul de masă în care trebuie să se amestece două soluţii de H2SO4, de concentraţii procentuale masice 20% şi respectiv 40% pentru a obţine o soluţie de concentraţie procentualǎ masicǎ 25%.
 13. Calculaţi masa (grame) de apă şi masa (grame) de clorură de sodiu necesare pentru a prepara 50 g ser fiziologic care conţine 0,85% NaCl (procente de masǎ)
 14. Se amestecă 100g soluţie NaCl 25% cu 200 g soluţie NaCl 10%. Calculaţi concentraţia procentuală masică a soluţiei finale obţinute prin amestecare.
 15.  Calculaţi masa ( grame) de FeSO4 conţinutǎ în 250 mL soluţie FeSO4  de concentraţie molarǎ  0,01M.

Februarie 2, 2015

Recapitulare bacalaureat . Probleme cu solutii

Filed under: clasa a 12-a, clasa a 9-a — chimielalescu @ 2:54 pm

 

1.O plăcuţă de cupru se introduce într-o soluţie de acid azotic; are loc reacţia:

Cu + HNO3      →  Cu(NO3)2  + NO + H2O

1.1 Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice şi precizaţi agentul oxidant şi agentul reducător.

1.2. Calculaţi volumul soluţiei de HNO3  de concentraţie 2M care reacţionează stoechiometric cu 1,92 g cupru.

 1. Calculaţi cantitatea (moli) de Mg(OH)2, care poate neutraliza50 mL suc gastric în care concentraţia molară a HCl este 0,01 M.Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc
 1. Calculaţi masa (grame) de soluţie HCl de concentraţie procentuală masică 50% necesară pentru a prepara 2000 mL soluţie de concentraţie molară 0,8M.
 1. Se titrează 50 mL soluţie NaOH cu 75 mL soluţie HCl cu concentraţia molară 1 M. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc. b Calculaţi concentraţia molarǎ a soluţiei de NaOH.
 1. Calculaţi raportul masic solvent/solvat al unei soluţii de NaCl (more…)

Ianuarie 11, 2014

Amine

Filed under: clasa a 11-a — chimielalescu @ 2:21 pm

1.Scrieţi cuvântul/cuvintele dintre paranteze care completează corect afirmaţiile de mai jos:

 1. N-metilanilina este o amina                             (primara / secundara)
 2. Alchilarea anilinei                               să se realizeze cu clorura de benzil (poate / nu poate)
 3. …………………………….este o amina utilizată în sintezele coloranţilor (alanina / anilina)
 4. Benzenamina este o bază                                decât metilamina (mai slabă / mai tare)
 5. Etilamina şi dimetilamina sunt izomeri (de catena / de funcţiune)
 6. Metilamina prezintă caracter bazic mai                        decât amoniacul (pronunţat / slab)
 7. Acilarea anilinei se poate realiza cu clorura de                            (benzil / benzoil)
 8. Bazicitatea aminelor este pusă în evidenţă prin reacţia lor cu (acizi minerali / hidroxizi alcalini)

 

                2.La următoarele întrebări algeţi un singur răspuns corect:

1.     Conţine cel mai mare număr de atomi de carbon primari:

a. N,N-dimetil-etanamina           b. benzenamina                                  c. p-toluidina                                    d. dimetilamina

2.     Valenţa atomului de azot în molecula de anilina este:

a. I                                                   b. II                                                       c. III                                                   d. IV

3.     Pentru formula moleculară C4H11N corespund:

a. trei amine primare                   b. patru amine primare                      c. două amine terţiare                     d. patru amine secundare

4.     Este o amină secundară:

a. N-metilanilina                           b. trimetilamina                                  c. p-metilanilina                               d. 2-aminopropan

5.     Amina primară alifatică care conţine în compoziţie 19,18% N este:

a. propilamina                              b. dietilamina                                      c. 2-butilamina                                 d. etanamina

6.     Procentul masic de azot in N,N-dimetil-β-naftilamina este:

a. 8,81%                                         b. 9,6%                                                 c. 11,26%                                          d. 8,18%

7.     Clorhidratul unei amine alifatice are masa cu 81,11% mai mare decât masa aminei, amina este:

a. metilamina                                b. dimetilamina                                   c. propilamina                                  d. dietilamina

Amine

Filed under: Uncategorized — chimielalescu @ 2:11 pm

1.Scrieţi cuvântul/cuvintele dintre paranteze care completează corect afirmaţiile de mai jos:

 1. 1.     N-metilanilina este o amina                          (primara / secundara)
 2. 2.     Alchilarea anilinei                            să se realizeze cu clorura de benzil (poate / nu poate)
 3. 3.                                  este o amina utilizată în sintezele coloranţilor (alanina / anilina)
 4. 4.     Benzenamina este o bază                             decât metilamina (mai slabă / mai tare)
 5. 5.     Etilamina şi dimetilamina sunt izomeri (de catena / de funcţiune)
 6. 6.     Metilamina prezintă caracter bazic mai                     decât amoniacul (pronunţat / slab)
 7. 7.     Acilarea anilinei se poate realiza cu clorura de                         (benzil / benzoil)
 8. 8.          Bazicitatea aminelor este pusă în evidenţă prin reacţia lor cu (acizi minerali / hidroxizi alcalini)

 

                2.La următoarele întrebări algeţi un singur răspuns corect:

 1. 1.     Conţine cel mai mare număr de atomi de carbon primari:

a. N,N-dimetil-etanamina           b. benzenamina                                  c. p-toluidina                                    d. dimetilamina

 1. 2.     Valenţa atomului de azot în molecula de anilina este:

a. I                                                   b. II                                                       c. III                                                   d. IV

 1. 3.     Pentru formula moleculară C4H11N corespund:

a. trei amine primare                   b. patru amine primare                      c. două amine terţiare                     d. patru amine secundare

(more…)

Noiembrie 17, 2013

11D pentru luni

Filed under: Uncategorized — chimielalescu @ 11:16 am

Ar fi bine sa aveti imprimat, sau copiat in caiete,  pentru maine

11d derivati halogenati

model evaluare alcani 10C

Filed under: Uncategorized — chimielalescu @ 8:50 am

model-alcani-10c

Noiembrie 12, 2013

Exercitii suplimentare 7b

Filed under: clasa a 12-a, clasa a 7-a, clasa a 8-a, clasa a 9-a — chimielalescu @ 4:33 pm
1.Câți moli de atomi se găsesc în 1,2 grame de magneziu?

2.Câți moli de atomi se găsesc în 2,8 grame de fier?

3.Cât cântaresc 0,25 moli de atomi de calciu?

4.Cât cântaresc 0,5 kmoli de atomi de nichel?

5.Câți atomi  se găsesc în 2 moli de atomi de potasiu?

6.Câte grame reprezintă 30110 atomi de siliciu?

7.Câte grame reprezintă 60220 atomi de mercur?

8.Câți moli  reprezintă 18,066×1024 atomi de heliu?

9.Câți moli  reprezintă 3,011×1026 atomi de magneziu?

10. Câți atomi se găsesc în 3,55 de grame de clor?

Octombrie 31, 2013

tema-clasa a 7-a A, Masa atomică relativă, molul de atomi

Filed under: clasa a 12-a, clasa a 7-a, clasa a 9-a, Uncategorized — chimielalescu @ 3:34 pm

1.Câți moli de atomi se găsesc în 28 grame de azot?

2.Câți moli de atomi se găsesc în 48 grame de magneziu?

3.Cât cântăresc 0,5 moli de atomi de calciu?

4.Cât cântăresc 0,1 kmoli de atomi de cupru?

5.Câți atomi  se găsesc în 4 moli de atomi de fier?

6.Cât câtntăresc 200 de  atomi de brom?

7.Câți moli  reprezintă 3,011×1026atomi de iod?

8. Câți atomi se găsesc în 112  grame de fier?

Older Posts »

Blog la WordPress.com.